Καταστροφή της υγείας, η δυσαναλογία Ω 3 και Ω6 λιπαρών


Καταστροφή της υγείας, η δυσαναλογία Ω 3 και Ω6 λιπαρών

Η φλεγμονή αποτελεί μία φυσιολογική, καθοριστικής σημασίας αντίδραση του οργανισμού, για την ανοσολογική απόκρισή του, σε καταστάσεις νόσου ή/και τραυματισμών. Όταν λειτουργεί ισορροπημένα, συμβάλλει στην προστασία και την αποκατάσταση της υγείας.  Η φλεγμονή λαμβάνει χώρα σε κυτταρικό επίπεδο, ακριβώς εκεί όπου πραγματοποιείται η απελευθέρωση αλλά και η εναπόθεση των, μέσω της διατροφής, λαμβανόμενων Απαραιτήτων Λιπαρών Οξέων (EFAs).

  Ορισμένα EFAs, όπως τα Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, διευκολύνουν την προφλεγμονώδη δράση, ενώ κάποια άλλα, όπως τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, την αντιφλεγμονώδη δράση. 

Οι δράσεις αυτές εξαρτώνται από διάφορα εξωγενή ερεθίσματα, καθώς επίσης και από την αναλογία των διαφορετικών EFAs. Η φλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού είναι απαραίτητη για την επιβίωση, εντούτοις, η παρουσία υπερβολικής χρόνιας φλεγμονής καθίσταται επιβλαβής. 
Η Φλεγμονή ως διαδικασία αυτοΐασης του οργανισμού 

Σε κυτταρικό επίπεδο, τα Απαραίτητα λιπαρά οξέα, συμμετέχουν σε διάφορα μεταβολικά μονοπάτια παράγοντας μόρια με ορμονικές-δράσεις, όπως τα εικοσανοειδή και οι προσταγλανδίνες. Τα μόρια αυτά επιδρούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας του αίματος, στον αγγειακό τόνο καθώς επίσης και στη ρύθμιση του πόνου και του οιδήματος. 

Τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, συμπεριλαμβανόμενων των EPA, DPA και DHA, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ τα Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα EFAs -με κύριο εκπρόσωπό τους το αραχιδονικό οξύ (ΑΑ)- μεταβολίζονται σε εικοσανοειδή, τα όποια έχουν μία εξαιρετικά ισχυρή φλεγμονώδη δράση. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το GLA, το οποίο αν και ανήκει στην οικογένεια των Ωμέγα-6 EFAs όταν μετατραπεί αρχικά σε DGLA και τελικά σε εικοσανοειδές, εκφράζει μία αντιφλεγμονώδη δράση.

Προσδιορισμός των Ωμέγα-3 (EPA, DHA) στο αίμα

Αποκάλυψη του δικού μας ισοζυγίου ω6 / ω3 με την βοήθεια του Οmega-3 Holman Test  Σημείο Holman: Είναι ένα αντικειμενικό εύρημα ενδεικτικό φλεβικής θρόμβωσης των εν τω βάθει φλεβών της γαστροκνημίας. Είναι πόνος στην γαστροκνημία κατά μήκος της ιγνυακής και της μηριαίας φλέβας όταν το πόδι καμφθεί παθητικά ραχιαία. Τα τελευταία 40 χρόνια, πολυάριθμες επιστημονικές έρευνες καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα, ότι υψηλότερες συγκεντρώσεις Ωμέγα-3 Απαραιτήτων Λιπαρών Οξέων, όπως Εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA), Εικοσιδυπενταενοϊκό οξύ (DPA) και Εικοσιδυεξενοϊκό οξύ (DHA), σε συνδυασμό με μειωμένες συγκεντρώσεις Ωμέγα-6 EFAs σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων. Καρδιαγγειακό, Προστατεύουμε το σύστημα που μας Διατηρεί στη Ζωή

Οι διαιτητικές ελλείψεις σε Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα θεωρούνται ως η πρωταρχική αιτία της ανισορροπίας του λόγου Ωμέγα-6 προς Ωμέγα-3 στις μεμβράνες των κυττάρων.

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν πως σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων με "Δυτικές" διατροφικές συνήθειες, οι κυτταρικές μεμβράνες αποτελούνται κατά 75% από προφλεγμονώδη ω6 λιπαρά οξέα και μόνο κατά 25% από αντιφλεγμονώδη ω3 EPA, DPA και DHA λιπαρά οξέα. 
Ο δυτικός τρόπος ζωής ΣΚΟΤΏΝΕΙ! 

Χρησιμοποιώντας ως διαγνωστικό δεδομένο τον προσδιορισμό των Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στο αίμα, ο καθένας μπορεί να ελέγξει την αναλογία και κατ’ επέκταση την ισορροπία των EFAs στις μεμβράνες των κυττάρων του. Το τεστ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρακολούθηση των αλλαγών στην αναλογία των EFAs κάθε ατόμου που προσπαθεί να τη βελτιώσει καταναλώνοντας ειδικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία περιέχουν υψηλής ποιότητας Ωμέγα-3. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών τεκμηριώνουν ότι, όταν το ποσοστό των EPA, DPA και DHA στις κυτταρικές μεμβράνες αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ολικών πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (HUFA), ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων μειώνεται σημαντικά. 
Ω 3 Λιπαρά οξέα, Σύμμαχος για την καρδιά 

Δείκτης ω3 των RBC: Ομοίως, με τον προσδιορισμό των Ωμέγα-3 στο αίμα, ο δείκτης ω3, αποτελεί δείκτη αξιολόγησης του αριθμού των Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στη μεμβράνη των ερυθρών κυττάρων του αίματος (RBC). Όταν τα επίπεδα των EPA και DHA είναι ίσα ή ξεπερνούν το 8% των ολικών λιπαρών οξέων στις κυτταρικές μεμβράνες, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών προβλημάτων μειώνεται στατιστικά σημαντικά.

Κατανοώντας τα Αποτελέσματα του ω3 Τεστ:

Τα αποτελέσματα του ω3 τεστ παρέχουν μια αξιόπιστη εικόνα των επιπέδων των απαραίτητων Ωμέγα-3 και Ωμέγα-6 λιπαρών οξέων στους ιστούς του σώματος (στις κυτταρικές μεμβράνες). Καθότι τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή ποσοστών, αλλά και ως λόγοι, δίνεται η δυνατότητα στους θεράποντες ιατρούς να ερμηνεύσουν πιο ολοκληρωμένα τα ευρήματα.

  Επιπροσθέτως, οι ασθενείς μπορούν να αποκτήσουν μια διεισδυτική ματιά και κατανόηση των αποτελεσμάτων τους, κάνοντας σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά του γενικού πληθυσμού, καθώς και με τα βέλτιστα προτεινόμενα, επιθυμητά ποσοστά. Τα κίνητρα των ασθενών όπως επίσης και η συμμόρφωσή τους με τις προτεινόμενες ιατρικές διατροφικές οδηγίες, ενισχύονται μέσω των παραπάνω συγκρίσεων. 

Επαναλαμβάνοντας ανά τρίμηνο τον προσδιορισμό, οι ασθενείς μπορούν να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την πρόοδό τους και να διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό οι διατροφικές τους επιλογές καθώς και η κατανάλωση των σωστών συμπληρωμάτων ω3, συμβάλλουν στη αποκατάσταση της “χρυσής” αναλογίας ω6/ω3 στα κύτταρα και ιστούς του σώματος και συνεπώς της ω3 - ζώνης υγείας.

Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού των Ωμέγα -3 λιπαρών οξέων χρησιμεύουν για την δημιουργία εξατομικευμένου πρωτοκόλλου, ώστε, η δοσολογία συμπληρωμάτων να καλύπτει τις προσωπικές ανάγκες του κάθε ασθενούς.  

Μια διατροφή πλούσια σε Ω3 λιπαρά οξέα και πτωχή με Ω6 λειτουργεί ευεργετικά για την υγεία.

Μεγάλες ποσότητες από Ω6 λιπαρά οξέα και μικρές ποσότητες Ω3, όπως οι τυπικές δίαιτες Δυτικού τύπου δημιουργούν ένα παθογόνο κλίμα για την ανάπτυξη μιας σειράς ασθενειών και βλαβών στην υγεία όπως καρδιαγγειακά προβλήματα, πήξη των αιμοπεταλίων, θρόμβωση και στένωση των αγγείων, καρκίνος, αυτοάνοσα νοσήματα και χρόνιες φλεγμονές.

Στον αντίποδα, αυξημένα επίπεδα Ω3 έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα:

  • Σε δευτερογενή πρόληψη από καρδιαγγειακά νοσήματα και βλάβες, ένα κλάσμα 4/1 (4 Ω6 προς 1 Ω3) σχετιζόταν με 70% μείωση θανάτων.
  • Σε κλάσμα 2,5/1 Ω6 προς Ω3 παρατηρήθηκε μείωση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων σε άτομα με καρκίνο του παχέος εντέρου ενώ μια αντίστοιχη σχέση 4/1 δεν έδειξε καμία διαφορά.
  • Όσο χαμηλότερη η σχέση Ω6 προς Ω3 σε γυναίκες έδειξε μειωμένα επίπεδα κινδύνου για καρκίνο του μαστού.
  • Ασθενείς που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα είδαν σημαντική μείωση στη φλεγμονή όταν η σχέση Ω6 προς Ω3 ήταν 2-3/1.
  • Βελτίωση στα συμπτώματα είχαν άτομα που έπασχαν από άσθμα όταν η σχέση ήταν 5/1 ενώ χειροτέρεψαν τα συμπτώματα όταν η σχέση έγινε 10/1.
Όχι στα ω 6 - Ναι στα ω 3 !!!

Η συμβολή της σύγχρονης διατροφής στην ανεπάρκεια ω3 λιπαρών οξέων.

Παράλληλα με την προτεινόμενη αγωγή με συμπληρώματα Ωμέγα 3, είναι επιθυμητή μια συζήτηση με τους ασθενείς, σχετικά με το πως τα ω6 ανταγωνίζονται τα ω3 λιπαρά οξέα στο σώμα μας. Αν ο ασθενής σας ακολουθεί δίαιτα υψηλή σε ω6, τότε ο μεταβολισμός και η αφομοίωση των ω3 λιπαρών οξέων θα είναι μειωμένη. Ω 3-6-9: Πόσο σημαντική είναι η αναλογία πρόσληψής τους .

Η ισχυρή, επιβεβλημένη σύστασή μας: Στα ω3 λέμε ΝΑΙ ! ΟΧΙ λέμε στα ω6 !

Όχι στα ωμέγα 6:

Τα ακόλουθα τρόφιμα πρέπει να μειωθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε Ωμέγα 6:

- Μαγειρικά λάδια: Καλαμποκέλαιο, Ηλιέλαιο, Καρδαμέλαιο, σογιέλαιο, κοινώς ΌΧΙ στα σπορέλαιαΠροσοχή: Γιατί τα σπορέλαια είναι επικίνδυνα για την υγεία 
- Κρέατα ή προϊόντα από ζώα μεγαλωμένα με σιτηρά (καλαμπόκι κλπ) 
- Επεξεργασμένα τρόφιμα 
- Τρανς λιπαρά
- Προϊόντα βασισμένα σε σόγια και γάλα σόγιας: Προσοχή στη σόγια και ορισμένα παράγωγά της  ΚαλαμπόκιΤο πάλαι ποτέ ωφέλιμο προϊόν, που πρέπει να αποφεύγουμε 
- Ηλιόσποροι, σουσάμι, κολοκυθόσποροι, (Στα συγκεκριμένα ισχύει το μέτρον άριστον, όχι όμως όταν προϋπάρχει ανισορροπία) - Φυστίκια, βούτυρα φτιαγμένα από ξηρούς καρπούς

Ναι στα ωμέγα 3: Επιδιώξτε διατροφή υψηλή σε ω 3:

- Πολύφυλλα σκούρα πράσινα στο χρώμα λαχανικά: λάχανο, μπρόκολο, σπανάκι
- Φασόλια (όλες οι ποικιλίες: μαυρομάτικα κ.άλλα)
- Λιναρόσπορος, κανναβούρι, chia
- Φρούτα, ιδιαίτερα ακτινίδιο, παπάγια και μάνγκο
- Ψάρια: Η καλύτερη πηγή ω3 είναι τα άγρια ψάρια του κρύου νερού, όπως σολομός, μπακαλιάρος, ρέγγα, σκουμπρί, σαρδέλα, γαύρος. Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους επιμολύνσεως πολλών ψαριών με Υδράργυρο και Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs) 
Μολυσμένα ψάρια στο πιάτο μας. Τι να κάνουμε

Συμπληρώματα ωμέγα 3: Επιλογή προϊόντος και Δοσολογία

Δοσολογία: Οι ακόλουθες συστάσεις είναι βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα και μελέτες και συστήνονται σε όσους προσπαθούν να αυξήσουν τα επίπεδα των ω3 πάνω από 50% στους ιστούς και αναφέρονται σε ένα μέσο ασθενή που καταναλώνει περίπου 2.000 kcal την ημέρα. Η δίαιτα των ασθενών υποτίθεται ότι είναι χαμηλή σε ω6 λιπαρά οξέα.

Επιλογή του κατάλληλου ω 3 Συμπληρώματος:

Τα συμπληρώματα ω3 ποικίλλουν ευρέως στη μοριακή τους δομή, βιοδιαθεσιμότητα, καθαρότητα και φρεσκάδα (προσμείξεις, γεύση), τρόπο επεξεργασίας.

Με δομή Τριγλυκεριδίων: Τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες μελέτες προτείνουν ότι τα EPA και DHA με δομή τριγυκεριδίων ενσωματώνονται πιο αποτελεσματικά από τη δομή των αιθυλεστέρων.

Μοριακή Απόσταξη: Αυτή η διαδικασία απομακρύνει οξειδωμένα παραπροϊόντα, βαρέα μέταλλα και άλλες προσμείξεις χωρίς να καταστρέφουν τη δομική ακεραιότητα των ΕPA και DHA. Επιθυμητό αποτέλεσμα της απόσταξης πρέπει να είναι ένα προϊόν (ιχθυέλαιο), το οποίο να έχει καθαρή, φρέσκια γεύση και να είναι ασφαλές για όλες τις ηλικίες. Η καθαρότητα πρέπει να πιστοποιείται με εργαστηριακές αναλύσεις σε ανεξάρτητα εργαστήρια! 

"Τροφή": Διαθέτω Ωμέγα 3 σε συμπλήρωμα διατροφής {το καλύτερο Ω3 που είναι το EPA και DHA και λόγω της διπλής του απόσταξης (μοριακή εν κενώ) απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα}, με όλα του τα οφέλη στο ΑΚΈΡΑΙΟ, για θεραπευτικούς ή προληπτικούς λόγους. 

Επίσης, για όσους ΔΕΝ καταναλώνουν ζωικά προϊόντα, διαθέτω Ωμέγα 3 από ΛΙΝΑΡΌΣΠΟΡΟ! Το οποίο περιέχει: άλφα-λινολενικό οξύ, λινελαϊκό οξύ και ελαϊκό οξύ.

 Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε στο μέιλ: life@proionta-tis-fisis.com

Τέλος, μία επισήμανση:

Έχω δει σε διάφορα σημεία, ακόμη και σούπερ μάρκετ να πουλάνε ωμέγα 3 και οι τιμές τους κυμαίνονται περί τα 5€. Βρε άνθρωποι, είναι ποτέ δυνατόν να πιστεύεται ότι μπορεί να υπάρχουν τόσο μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή, χωρίς αυτό να έχει και ανάλογη σχέση με την ποιότητά τους; Θα πρέπει λοιπόν, να είστε υποψιασμένοι, για να είναι ένα προϊόν ΤΟΣΟ φθηνό άτι δεν πάει καλά και αυτό είναι ότι τα περισσότερα από αυτά προκύπτουν από ΥΠΟΛΕΊΜΜΑΤΑ των ψαριών!! 

Δηλαδή, εντόσθια, κόκκαλα, κεφάλια, πέτσες, με άλλα λόγια τα σημεία που έχουν την μεγαλύτερη επιβάρυνση από τυχόν χημικά και μολύνσεις!! Και βέβαια, δεν ακολουθούν τακτικές όπως Μοριακή Απόσταξη, κ.λπ. Ακόμη και αν ψάχνετε για ωμέγα 3 και για οποιονδήποτε λόγο δεν εμπιστεύεστε αυτά που σας προτείνω, ψάξτε να βρείτε άλλα, αλλά δώστε απόλυτη προσοχή στην ΠΟΙΌΤΗΤΆ τους!!!

  Καϊκη-Μπελογιάννη Ντίνα - Ιατρός Βιοπαθολόγος Μέλος Δικτύου iatrica.gr