Τα 8 είδη της ανθρώπινης νοημοσύνης: Εσείς σε ποιο ανήκετε;

Τι υποστηρίζει η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης;
Ο εμπνευστής της θεωρίας αυτής, Howard Gardner, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει γενική νοημοσύνη, αλλά ένα άτομο μπορεί να είναι καλός σε κάτι (“ευφυής”) χωρίς απαραίτητα να έχει υψηλό σκορ νοημοσύνης ή να είναι καλός και σε άλλα πράγματα. Αυτή η λεγόμενη “ανεξαρτησία” των προτεινόμενων νοημοσυνών του μοντέλου αυτού εναντιώνεται στην παραδοσιακή θεώρηση της γενικής νοημοσύνης (παράγοντα g), η οποία υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη είναι μία και αποτελείται από επιμέρους ικανότητες του νου που συσχετίζονται ισχυρά μεταξύ τους.
Ποιες είναι οι νοημοσύνες, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία;
  1. Λεκτική/Γλωσσική Νοημοσύνη 
  2. Λογικο-μαθηματική Νοημοσύνη
  3. Σωματοκιναισθητική Νοημοσύνη 
  4. Μουσική Νοημοσύνη 
  5. Διαπροσωπική Νοημοσύνη 
  6. Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη 
  7. Χωροταξική-Χωρική νοημοσύνη 
  8. Σε κατοπινή επανέκδοση, προστέθηκαν η υπαρξιστική νοημοσύνη, και 
  9. η νατουραλιστική (Φυσιοκρατική).

Το γοητευτικό της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης είναι ότι ξεφεύγει από τις παραδοσιακές γνωστικές και ακαδημαϊκές πτυχές της νόησης και εκτείνεται και σε άλλους τομείς όπου κάποιος μπορεί να εκδηλώσει ικανότητες. Για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι κάποιος μπορεί να έχει υψηλή μουσική νοημοσύνη, κιναισθητική νοημοσύνη, κ.τ.λ. Επίσης, ένας από τους λόγους που είχε ιδιαίτερα υψηλή απήχηση, είναι ότι η ταξινόμηση του Gardner μοιάζει πολύ με το περιεχόμενο του σχολικού προγράμματος (γλώσσα, μαθηματικά, μουσική, φυσική αγωγή, φυσική, κτλ). Οι εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν τη θεωρία αυτή γιατί δεν υποτιμούσε κανένα μάθημα του αναλυτικού τους προγράμματος, σε αντίθεση με την παραδοσιακή θεώρηση της γενικής νοημοσύνης, που στοχεύει περισσότερο στην ανάλυση και περιγραφή της ευφυίας στα πιο “ακαδημαϊκά” μαθήματα (που αφορούν περισσότερο τις επιστήμες και όχι τις τέχνες, τις τεχνικές γνώσεις, τις σωματικές δεξιότητες και τις κοινωνικοσυναισθηματικές ικανότητες του ατόμου).
Από την άλλη μεριά όμως, η θεωρία αυτή, ως θεωρία νοημοσύνης, συνάντησε δριμύτατες κριτικές σχετικά με την επιστημονική της εγκυρότητα.
Υπήρξαν θετικές και αρνητικές αντιδράσεις: 


Δια να δείτε την συνέχεια, πατήστε εδώ!