Φυτεύω ὁπουδήποτε!


Σὲ μπουκάλια, σὲ πιατέλες, σὲ πήλινα…
Σὲ ταράτσες, σὲ παρτέρια, σὲ πλατεῖες, σὲ πάρκα, σὲ βεράντες…
 Κι ὄχι μόνον φυτεύω, ἀλλὰ πασχίζω νὰ τὸ κάνω μὲ κάθε ὑλικό…
Βέβαια τὰ πλαστικὰ ἔχουν ἕνα θέμα…
Ἀλλὰ κι αὐτά, ἐὰν προσέξουμε, μποροῦν νὰ μᾶς δώσουν σημαντικὰ ἀποτελέσματα….
Ἰδοῦ: Πηγή: filonoi.gr


Δείτε ακόμη: Καλλιεργήστε το... φαρμακείο σας!!!

Ημερολόγιο σποράς και φυτέματος λαχανικών και εποχή συγκομιδής τους ανά μήνα